Real Estate

 • 20170825_082211

  ஐடியல் கிரீன் பார்க்

  • இடம்: Wattegedara
  • ஒரு பேர்ச் காணியின் விலை:

  மினுவாங்கொடை நகரிலிருந்து 1 கிலோமீற்றர் தொலைவில் “கிரீன் பார்க்” அமைந்துள்ளதுடன், பாடசாலைகள், வைத்தியசாலைகள், பல்பொருள் சந்தைகள் மற்றும் மேலும் பலவற்றுக்கு வசதியான மிகவும் சிறந்த இடத்திலும் இது அமைந்துள்ளது. பசுமையான வயல்வெளியையும், பச்சையான பிரதேசத்தையும் சுற்றுப்புறமாகக் கொண்ட மிகவும் எழில் மிகு பிரதேசத்தில் இத்திட்டம் அமைந்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.


 • mega-park-homagama

  ஐடியல் மெகா பார்க்

  • இடம்: Halbarawa
  • ஒரு பேர்ச் காணியின் விலை: LKR 85,000/= Upwards

 • super-city-piliyandala

  ஐடியல் சூப்பர் சிட்டி

  • இடம்: Piliyandala
  • ஒரு பேர்ச் காணியின் விலை: LKR 450,000/= upwards

  கொழும்பின் நகர மையத்திலிருந்து 18 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்திருக்கும் பிலியந்தலை பிரதேசத்தில் 02 ஏக்கர் பரப்பளவில், கொழும்பு – ஹொரண பிரதான வீதிக்கு விரைவான அணுகலை வழங்கும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.